Vesti
2021-09-30 18:30:40
Volonteri pomeraju granice

Ideja je da se uspostavi mreža volonterskih centara za volontiranje u vanrednim situacijama...


      Ad Fines Cultus je aplicirao na konkursu “Volonteri pomeraju granice za volontiranje u vanrednim situacijama” kojeg je raspisao Timočki Omladinski Centar u partnerstvu sa Slobodnim omladinskim centrom iz Vidina (Bugarska), a kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija.


Cilj projekta je jačanje uslova za održivu saradnju za povećano učešće mladih u društvenom životu kroz volontiranje u vanrednim situacijama. 
Ideja je da se uspostavi mreža volonterskih centara za volontiranje u vanrednim situacijama i da se ojača postojeća mreža volonterskih centara.


U ovom projektu učestvovalo je 10 organizacija od kojih su 5 iz Srbije i 5 iz Bugarske. Jedna od organizacija iz Srbije, bio je i tim Ad Fines Cultus.

 

Prva aktivnost je održana na Staroj Planini u hotelu “Stara Planina” od 15. do 20. juna, gde je sprovedena obuka za buduće koordinatore volonterskih centara.

 

Naše udruženje su predstavljali Aleksandar Zdravković i Aleksa Keča. Ovaj trening se bavio osposobljavanjem učesnika radi koordinasanja volonterskim centrima u vanrednim situacijama.


Nastavak obuke je održan u mestu Vraca u Bugarskoj od 28. do 30. avgusta. Fokus seminara je bio na razmeni iskustava sa kolegama iz Bugarske i potencijalnim rizicima na lokalu. Nakon tog seminara, naša dva predstavnika su bila obučena da izvrše obuku volontera u Kuršumliji.

 

                                              

 Od 23. do 28. septembra održana je obuka za 16 volontera. U tih 6 dana Aleksandar i Aleksa su preneli svoja znanja i iskustva sa Stare Planine i iz Vrace (Bugarska), i time osposobili volontere za rad u vanrednim situacijama.

 

    Održan je finalni seminar u Vrnjačkoj banji od 15. do 18. novembra na kome su naša dva koordinatora upotpunila svoja znanja i svoje veštine. Tema seminara je bila prepoznavanje sagorevanja kod volontera, mentalno zdravlje volontera, psihosocijalna podrška i volonterski menadžment.

 

 Za našu organizaciju i mlade u Kuršumliji je ovaj projekat veoma koristan jer se njime podiže svest i uviđa važnost volontiranja.

 

Autor:
Aleksa Keča